Arkitektur möter vi varje dag, ofta märks den knappt.

Den är bara där och möter alla våra behov. Det är Arkitektur som Funktion. Samtidigt ska den ha en Form som syns, känns, spelar med i omgivningen och på samma gång överraskar där det behövs. I den arkitektur jag skapar är Funktion och Form grunderna. Bäst är den när funktionen blir till form.
Vill du förverkliga din dröm – om ett fritidshus, ett nytt kontor, en tillbyggnad – eller få hjälp med ett bygglov då ska du ta kontakt med oss. Här på sajten ser du ett urval av vad vi gjort de senaste åren. Mejla och boka ett möte så går vi igenom förutsättningarna för ditt projekt.

Ett långsmalt hus på en bergstopp i skärgården. Taket är smäckert och fasaden målad med grå järnvitriol. Arkitekt är Anders Frelin.

Hus

Hus har en själ, platser har en själ. När de själarna möter boende och besökare i harmoni har arkitekturen lyckats. Det är med det uppsåtet jag skapar hus. Detaljerna är lika viktiga som helheten.

Hem

Helheten är satt när huset byggts. För att skapa ett hem där livet ska fungera och drömmar vävas behöver varenda detalj finslipas. En detaljs utformning pekar på nästa detalj som pekar på nästa…
Syn, känsel och lukt samverkar.

Takstolar i ett åttkantigt rum strålar samman i takets mitt varifrån en metall-lampa hänger. Arkitekt är Anders Frelin.
Ett sju meter välvt svart ekbord framför välvd bänk i kontor med industrikänsla ritat av arkitekt Anders Frelin.

Inredning

Material och utformning av alla beståndsdelar är avgörande för känslan i ett hems eller ett kontors helhet. Inredningen är lika viktig som rummets utformning. Jag skapar egen inredning eller sätter samman andras..

Stad och natur…

…samspelar alltid. Här är rummen mellan byggnaderna – gårdar, trädgårdar, torg och gator – det viktiga. Skalan, materialen och innehållet i rummen är avgörande för om mellanrummen ska bli inbjudande.

Utomhusbio en kväll på en veranda med utekök, bar och murad eldstad. Filmen visas på en segelduk. Arkitekt är Anders Frelin.

Projekt

Här är ett urval av alla projekt vi gjort. De finns inom hela skalan av arkitektur – från minsta inredningsdetalj till enskilda hus och byggnader i större sammanhang, i samspel med stadsrum och natur.
Leta runt och se ifall du hittar något som stämmer överens med dina visioner. Mejla så bokar vi in ett möte.

takbalkong-vind-arkitekt-anders-frelin

Hus

badrum-badkar-vind-arkitekt-anders-frelin

Hem

Breda gamla golvplank nerhyvlade till en bordsskiva står på ett underrede i bok. Formgivare är arkitekt Anders Frelin.

Inredning

Svartfärgade Svartsö krog med tillbyggnad ritad av arkitekt Anders Frelin. Stort rött tegeltak. Berg i förgrunden.

Stad och natur

Arkitekt Anders Frelin

Arkitekt Anders Frelin, Jag är utbildad arkitekt på Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Den egna verksamheten spänner över hela skalan av arkitektur – från möbelprojekt till stadsplanering.
Flera av projekten har byggts i egen regi. Då har jag och underentreprenörer stått för hela processen – från idé till färdiga renoveringar eller nybyggnationer. Vi tar uppdrag och genomför också helt egna projekt. Roligast och bäst blir det när vi är med hela vägen från första idé till sista spik. Då blir detaljerna precis så som både vi och kunden vill.

Letar du efter en engagerad arkitekt i Stockholm och Stockholms skärgård så har du hamnat rätt. Huvuddelen av uppdragen sker här. Men jag tar självklart uppdrag på alla orter i Sverige och utomlands.
Vill du bygga ett fritidshus, en villa, ett attefallshus, ett kontor eller någon annan arkitektur? Vill du få hjälp med bygglov för en tillbyggnad eller renovering? Mejla till anders.frelin@gmail.com så förklarar jag hela processen närmare.

Jag är även utbildad journalist vid Stockholms Högskola och har i olika forum, framförallt som anställd på Dagens Nyheters Kulturredaktion och chef för Dagens Nyheters Stockholmsredaktion skrivit om arkitektur- och stadsbyggnad. I tidskriften Arkitektur medverkar jag som recensent.